Autoverzekering gekoppeld aan zwarte doos (monitoring rijgedrag)?

Een aantal verzekeringsmaatschappijen is ernstig aan het bekijken of men met een aparte autoverzekering komt voor klanten die een zwarte doos installeren in hun wagen.

AG Insurance liet zopas weten dat men voorlopig niet met een apart product op de markt komt (testfase voorlopig afgerond). Men zet vooral in op de promotie (kortingen op premie) wanneer de wagen is uitgerust met aantal rijhulpmiddelen.

Baloise Insurance is momenteel aan het testen bij een 100-tal personen en overweegt mogelijk aparte polis. Men zet ook hier in op veilige rijhulpmiddelen.

Van Axa Belgium vernamen we dat er ernstige plannen zijn om een aparte autoverzekering op de markt te brengen gekoppeld aan registratie van het rijgedrag, voornamelijk gericht naar jongeren.

Het is momenteel nog wachten op veralgemeende en duidelijke aangepaste autoverzekeringen.

Aspecten waarmee moet rekening gehouden worden zijn o.a. het kostenplaatje (wie betaalt voor installatie apparatuur), kan het altijd aanstaan / uitgeschakeld worden (privacy & fraudebestendigheid), zal men een beter tarief geven voor 'voorbeeldige' chauffeurs én (malus) duurder tarief als men vaststelt dat het een meer 'roekeloze' chauffeur betreft.

We zitten nog in de testfases bij verzekeraars en kunnen nog niet spreken van algemene toepassing (mogelijks vanaf 2017).

Site by Ramdesign