Terugroepactie Volkswagen (sjoemelsoftware) update maart 2016

De verzekeringsmaatschappijen (rechtsbijstand) kregen ondertussen reactie van D’Ieteren Auto. Zij meldden dat alle klanten individueel geïnformeerd werden over de terugroepactie en de interventie die op hun voertuig uitgevoerd zal worden.

Inderdaad, de eigenaars van de met sjoemelsoftware uitgeruste wagens van het autoconcern Volkswagen (VW) kregen een brief dat er concreet gestart wordt met een terugroepactie, om de wagens conform de normen te brengen. De kosten van de update worden gedragen door Volkswagen. De interventie zou minder dan een uur in beslag nemen. Volkswagen garandeert dat de update geen impact zal hebben op de technische veiligheid of de betrouwbaarheid van het voertuig.

D’Ieteren stelt dat er geen vergoeding aan klanten zal moeten betaald worden omdat de voertuigen na de interventie alle conformiteitsvoorwaarden zullen naleven. Ook voor de interventie zijn de voertuigen technisch volledig veilig en rijgeschikt en ze kunnen tot dan zonder beperking verder gebruikt worden in het verkeer.

Het terugroepen zal in fases gebeuren, op basis van motorversie en model. Eerst komen auto's met een 2.0-liter motor aan bod. Deze terugroepactie start in maart 2016 en zal over verschillende maanden gespreid worden. Vervolgens komen de 1.2.-liter motoren aan de beurt (gepland voor het einde van het 2de kwartaal 2016). De terugroepactie voor de 1.6-liter motoren begint in oktober 2016.

Zodra de interventie van een specifiek voertuig is ingepland, zal de dienst naverkoop van Volkswagen de eigenaar op de hoogte brengen. Via een 3de brief zal er dan een afspraak gemaakt kunnen worden bij de officiële verdeler. Dan kan er eventueel ook een oplossing besproken worden in het geval de eigenaar tijdens de interventie een vervangwagen zou nodig hebben.

Wij zijn (net als de verzekeraars waarmee we werken) van mening dat het aangewezen is om in te gaan op deze terugroepactie. Dit om te vermijden dat een eigenaar door een rechter zelf verantwoordelijk wordt gesteld voor enig opgelopen nadeel of botst op het principe van rechtsmisbruik. Volgens ons verbintenissenrecht moet immers aan een in gebreke zijnde medecontractant altijd de mogelijkheid worden gegeven om zijn tekortkomingen te herstellen, wat wil zeggen dat aan Volkswagen de mogelijkheid moet worden gegeven om de nodige aanpassingen uit te voeren om het product conform te maken aan het verkochte goed.

Zolang de uitkomst van de terugroepactie onbekend is, blijft de eventuele restschade een onzeker element (met niet-eenvoudige bewijslast) en zijn andere juridische acties voorbarig. We kunnen er dus niet omheen dat klanten eerst zullen moeten ingaan op de terugroepactie, en er pas daarna kan worden geoordeeld over eventuele verdere stappen.

To be continued…

Site by Ramdesign