Mypension.be biedt nu ook informatie over aanvullend pensioen

Vanaf vandaag kan u online nagaan of en hoeveel aanvullend pensioen uhebt. Het was eerder al mogelijk om het toekomstige wettelijke pensioen te bekijken.

Ook kan u sinds januari op mypension.be nagaan op welke datum u met pensioen kan gaan.

Nieuw is dat de 'tweede pensioenpijler' in het systeem geïntegreerd is. Dat laat werknemers en zelfstandigen toe om op te zoeken of er een aanvullend pensioen is, hoeveel dat bedraagt en bij welke instanties je moet zijn voor de uitbetaling.

Het biedt essentiële informatie en transparantie. Maar daarnaast is er nog een aspect. De tweede pijler dient om het wettelijke pensioen aan te vullen en zo het salarisniveau te benaderen. Het kan zijn dat mensen nu na het controleren op mypension.be meer duidelijkheid hebben over aanvulling die ze zelf willen bereiken.

Voor mensen die een zelfstandige carrière combineren met die van een loontrekkende wordt het veel makkelijker om te berekenen wat de  pensioenrechten inhouden. Hoe gaat de combinatie uitdraaien? Dat kan men nu op voorhand kunnen te weten komen.

Aarzel niet ons te contacteren om uw persoonlijk aanvullend pensioen te bespreken.

Site by Ramdesign