Maximumpremie Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige (VAPZ) voor 2017

De nieuwe maxima bedragen - bij gewoon VAPZ-contract: 8,17% met maximum van 3.127,24 € - bij sociaal VAPZ-contract: 9,40% met maximum van 3.598,05 € (Percentage op referte-inkomen van zelfstandige in hoofdberoep)

De zelfstandige in bijberoep mag slechts premies storten voor een VAPZ-contract indien hij wettelijke bijdragen betaalt als voor een zelfstandige in hoofdberoep (13.296,25 € voor 2017).

De meewerkende echtgenoot die onderworpen is aan het maxi-statuut mag eveneens een VAPZ-contract onderschrijven.

Voor de beginnende zelfstandige wordt de VAPZ-bijdrage berekend op het inkomen waarop ook de wettelijke sociale bijdragen worden berekend.

Per categorie is er een forfaitair beroepsinkomen bepaald:

Zelfstandige in hoofdberoep: 13.296,25 EUR
Meewerkende echtgenoot: 5.841,04 EUR
Zelfstandige in bijberoep: 1.471,01 EUR

Site by Ramdesign