Veel mensen gaan zonder advocaat naar de Politierechtbank

Uit de krant Zeven op de tien Vlamingen die moeten verschijnen voor een Vlaamse politierechter, doen geen beroep op een advocaat.

Veel mensen weten niet dat aan hun auto-, familiale of brandverzekering vaak ook een rechtsbijstandsverzekering is gekoppeld, waarmee ze mogelijk een beroep kunnen doen op een advocaat naar keuze. Hierdoor kan men zich dikwijls heel wat problemen en geld kunnen besparen.

Reden genoeg, vindt de Orde van Vlaamse Balies (OVB), om een bewustmakingscampagne te lanceren via sociale media.

De kans dat men ooit in aanraking komt met de rechtbank, is vrij groot. Uit de enquête in opdracht van de orde van advocaten blijkt dat maar liefst 22 procent van de ondervraagden naar eigen zeggen al eens voor een rechter moest verschijnen. 44 pct van wie al eens voor de rechtbank moest verschijnen, heeft toen niet nagekeken of ze over een rechtsbijstandverzekering beschikten.

Met een polis rechtsbijstand kan men zich bij een juridische procedure laten bijstaan door een advocaat naar keuze. De rechtsbijstandsverzekeraar betaalt de kosten. 

“Een advocaat staat de verschillende partijen van bij de start bij wanneer ze in aanraking komen met justitie. Geen overbodige luxe voor velen die niet meteen hun weg vinden door het juridische kluwen.” stelt de orde.
 
Eén op de twee Vlamingen denkt dat de rechtsbijstandverzekering zelf de advocaat aanwijst. Negen op de tien Vlamingen zou overwegen de advocaat te nemen die hun verzekeraar voorstelt.

We stellen vast dat er grote verschillen kunnen zijn in de aangeboden waarborgen Rechtsbijstand.

Een aparte rechtsbijstandsverzekering (en schappen van de kleinere gelijklopende waarborgen in andere polissen) is veelal een verstandige oplossing.

Het kan uiteraard om veel meer gaan dan alleen maar de politierechtbank.Site by Ramdesign